NAT01236

CHÍNH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI

 1. Chính sách chiết khấu: Nhà phân phối khi nhập hàng được chiết khấu % theo giá bán lẻ tùy theo từng mặt hàng (Theo bảng giá Nhà phân phối – Giá chưa bao gồm thuế VAT).
 2. Điều kiện trở thành Nhà phân phối: Áp dụng cho mức nhập hàng tối thiểu từ 19 triệu đồng (ĐVN) trở lên, thì được xác nhận hợp đồng là Nhà phân phối.
 3. Nhà phân phối được đào tạo miễn phí chuyên môn về sản phẩm; đào tạo bán hàng, đào tạo Marleting online; tư vấn phát triển các kênh phân phối; …
 4. Được hỗ trợ công cụ bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội bằng các bài viết, hình ảnh, video, …
 5. Nhà phân phối được tư vấn tự chủ (hoặc cổ phần cùng công ty) để mở chi nhánh, điểm kinh doanh, cửa hàng bán lẻ… trong điều kiện cụ thể.
 6. Nhà phân phối nhập hàng đạt 100 triệu đồng trở lên được tặng miễn phí 01 trang website riêng (không bao gồm tên miền).
 7. Nhà phân phối nhập đơn hàng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì được vận chuyển hàng miễn phí theo yêu cầu.
 8. Trường hợp 1 Nhà phân phối giới thiệu đến công ty Nhà phân phối khác, thì được hưởng 5% đơn hàng đầu tiên của Nhà phân phối đó.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ

 1. Chính sách chiết khấu: Đại lý khi nhập hàng được chiết khấu % theo giá bán lẻ tùy theo từng mặt hàng (Theo bảng giá Đại lý – Giá chưa bao gồm thuế VAT).
 2. Điều kiện là Đại lý: Áp dụng cho mức nhập hàng tối thiểu từ 5 triệu đồng đến dưới 19 triệu đồng (ĐVN), thì được xác nhận hợp đồng là Đại lý.
 3. Đại lý được đào tạo miễn phí chuyên môn về sản phẩm; đào tạo bán hàng, đào tạo Marleting online; tư vấn phát triển các kênh phân phối; …
 4. Được hỗ trợ công cụ bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội bằng các bài viết, hình ảnh, video, …

ĐĂNG KÝ LÀM NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ
Contact support